Wie zijn toch die mensen van de organisatie van het NK Straatmuzikanten?

Het NK Straatmuzikanten, kortweg NKS, is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Elst. Het centrum van de Gelderse plaats is elk jaar op de zaterdag voor Vaderdag het domein van straatmuzikanten uit het hele land.

Het Elster Straatmuzikantenfestival, zoals het evenement in 2007 heette, was een initiatief van Stichting Muziek in Elst, een subafdeling van de Stichting Jaren Zestig Elst. Initiatiefnemers Tonny Dulos en Hans van Haren zorgden voor de organisatorische impulsen met betrekking tot het muziekfestijn en Henrika Quik, lid van EOV en later van het Centrummanagement Elst, was het aanspreekpunt voor en van de Elster ondernemers. In de loop van jaren werd Noor Tmim, eigenaar van Ristorante L’Italiano, erbij betrokken en het restaurant werd daarna de thuisbasis van het Elster Straatmuzikanten.
In 2013 kreeg het muziekevenement de naam Nederlands Kampioenschap Straatmuzikanten, kortweg NKS. Uitgezonderd de twee coronajaren werd het evenement jaarlijks gehouden.
In de huidige vorm bestaat de organisatie van NK Straatmuzikanten uit vier personen. Dat zijn: Sandra Evers, Hans Kemperman, Joost Ariaans en Paul Lapian.
Zij worden bijgestaan door een aantal vrijwilligers: zoals erelid van het evenement, Tonny Dulos, en verder Gerard en Anja Mudde, Nannie Thomson, Gerard Degen met zijn zoon Tom, Jan Jansen, GéJé en geluidsman Bert .

Leden van de organisatie en vrijwilligers van het NK Straatmuzikanten bezig met het smeren van de broodjes voor de deelnemers. Vlnr: Anja, Hans, Sandra, Nannie en Gerard. Foto: Poohls Pix

Vader Gerard en zoon Thom verrichten op de dag van het NK Straatmuzikanten in Elst de nodige hand- en spandiensten. Foto: Poohls Pix

Ga terug