Reglement NK Straatmuzikanten 2024

Beschrijving van een straatmuzikant

Een straatmuzikant is een muzikant die vaak optreedt in openbare ruimten, veelal buiten op straat of in overdekte winkelcentra.

In wereldsteden, zoals Parijs, Londen en New York, zijn straatmuzikanten ook in de stations van de ondergrondse al decennialang een vertrouwd beeld. Zij maken hierbij gebruik van de goede akoestiek. Voor de muzikant is het een muzikale uitlaatklep. Daarnaast is het vaak voor de muzikant een noodzakelijke inkomstenbron. Daarom speelt hij of zij veelal bekende melodieën.

Alom bekend straatbeeld is dat de muzikant een hoed, beker of koffer voor zich heeft staan waar het publiek geld in kan doen om de muzikant te belonen. Veel gebruikte instrumenten van een straatmuzikant zijn accordeon, viool en (akoestische) gitaar. Vaak zingt de muzikant erbij.

Het is leuk om te weten dat ook bekende artiesten als Rod Stewart, Damien Rice, Ed Sheeran en Glen Hansard (The Frames) in hun beginperiode als straatmuzikant hebben gespeeld.

Straatmuziek is dus een interessant fenomeen, dat wereldwijd bekend is. Het is daarom mooi dat in Elst al vele jaren (sinds 2006) met groot succes een evenement voor Straatmuzikanten wordt georganiseerd, vanaf 2013 als Nederlands Kampioenschap (NK).  Het muzikale festijn geniet inmiddels landelijke bekendheid.

Reglement NK Straatmuzikanten 2024

Organisatie

 1. Het NK Straatmuzikanten (kortweg NKS) wordt jaarlijks georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de Stichting Muziek in Elst.
 2. De leiding van het NKS berust bij het bestuur van genoemde stichting.
 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van genoemde stichting.
 4. De deelnemers aan het NKS verklaren zich door inschrijving akkoord met het reglement van het NK Straatmuzikanten 2024, de beslissingen van de jury en de aanwijzingen van de organisatie.
 5. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan het NKS. Deelnemers zijn de muzikanten en hun medewerkers en zij nemen voor eigen risico deel aan het festival.
 6. Alle deelnemers krijgen een kleine tegemoetkoming in de onkosten. Het bedrag wordt door het bestuur van genoemde stichting vooraf bepaald.

Deelname aan het NK Straatmuzikanten

 1. Aanmelding gebeurt uitsluitend via de website van NK Straatmuzikanten https://www.nkstraatmuzikanten.nl/inschrijven/.
 2. Een band/groep/koor mag bestaan uit maximaal 7 personen. In de groep mag maximaal 2 blaasinstrumenten aanwezig zijn.
 3. Ook dit jaar (2024) is het weer toegestaan om met maximaal 5 Watt versterkt te mogen spelen, uitsluitend op basis van batterijvoeding(en). Het is niet toegestaan om gebruik te maken van 230 Volt (netspanning), degene die zich daar niet aan houdt, wordt gediskwalificeerd.
 4. Om mee te kunnen doen aan het NK Straatmuzikanten moet minstens één deelnemer de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 5. Het bestuur kan besluiten om muzikanten die de Nederlandse nationaliteit niet hebben toch te laten spelen op deze dag. Zij worden echter niet door de jury beoordeeld.
 6. Als er meer aanmeldingen zijn dan te plaatsen deelnemers, dan worden de aanmeldingen, die nadat het maximaal aantal is bereikt zijn binnengekomen, op de reservelijst geplaatst.

Jurering

13. Een jury beoordeelt de kandidaten.
14. Deelnemers worden op verschillende plaatsen door de jury beoordeeld.
15. Bij overschrijding van de toegestane speelduur grijpt de jury in.
16. Als deelnemers afwijken van de door de organisatie aangewezen plaats, dan worden zij niet beoordeeld door de jury.
17. Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Straatmuzikanten in Elst (Gld) worden  beoordeeld door een onafhankelijke jury die onder meer let op:

 • Muzikaliteit

Perfectie bestaat niet en de elementen op straat spelen niet altijd in het voordeel van de muzikanten. Hoe gaan solist, band of duo om met het ‘langsrazende’ verkeer, de mensen die soms voorbij snellen zonder acht te slaan op de muziek? Wat als zich een mensenmenigte vormt? Laat de muzikant steken vallen? Of is hij/zij een ‘straatvechter’ die juist in de buitenlucht en met het publiek op zijn/haar lip tot volle wasdom komt? Hoe staat het met de beheersing van het instrument, de oprechtheid van de muziek. Worden bezoekers geraakt, krijgen ze energie van het optreden? Emotie, creativiteit, improvisatie, waar word je als muzikant eigenlijk niet op beoordeeld?

 • Volume

Is de muzikant wel te horen? Of verdwijnen stem en muzikale klanken bij het eerste zuchtje tegenwind? En die muzikanten met een (beperkte) versterker, produceren die niet te veel geluid? Het levert minpunten op. De pluspunten zijn voor die muzikanten die hun muziek met de wind mee laten voeren en/of die de rijke klanken van de versterker gebruiken in plaats van misbruiken.

 • Showelement

Kan heel mooi zijn, een stoïcijnse gitarist die zijn nummers als in een trance afwerkt. Die pas merkt dat er publiek staat, als hij/zij de ogen weer opent. Ook mooi: muzikanten die zo’n spetterend optreden verzorgen, dat het publiek niet stil kan blijven staan en spontaan begint te dansen. Twee verschillende benaderingen van muziek, twee ‘shows’ waarbij de winnaar niet per definitie de laatste is.

 • Interactie met publiek

Maar toegegeven: interactie met het publiek heeft wel iets. Muzikanten die mensen laten mee swingen en zingen. Die ervoor zorgen dat je er niet onderuit komt om even stil te blijven staan. Die de groep mensen om zich heen maar laten groeien. Die zorgen voor sfeer in de straat. Aan de andere kant: muzikanten die een glimlach (of een traan) op het gezicht van de bezoeker weet te toveren, het is zeker zo mooi. En ook dat is een vorm van interactie.

Winnaar

Om maar aan te geven: smaken verschillen. Oud repertoire, nieuw repertoire, eigen materiaal of dat van anderen? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? De afgelopen jaren is wel gebleken dat het voor de jury lang niet eenvoudig was om winnaars in de verschillende categorieën en de ‘eindbaas’ aan te wijzen. Zo veel verschillende muzikanten, zo veel stijlen. Maar de winnaar is nog nooit onterecht aangewezen.

18. De uitspraak van de jury is bindend en er kan niet met derden over worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Data

19. Het evenement bestaat uit het NK Straatmuzikanten op zaterdag 15 juni 2024 en de eventuele voorselectie.
20. De uiterste aanmelddatum voor de muzikanten is 31 mei 2024. Als het maximale aantal van 30 deelnemers eerder is bereikt, worden die aanmeldingen daarna op de reservelijst geplaatst. Uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 krijgen alle deelnemers een bericht dat zij op de officiële deelnemerslijst staan.

Prijsuitreiking

21. De uitreiking van de prijzen vindt plaats aan het einde van het NKS.
22. Er zijn verschillende geldprijzen te winnen in de categorieën, zoals vermeld bij artikel 23.
23. De Nederlandse Kampioen wordt gekozen uit onderstaande categorieën en ontvangt een trofee: de Elstar (appel):

 • Solisten: eerste, tweede en derde plaats;
 • Duo’s: eerste, tweede en derde plaats;
 • Groep: eerste, tweede en derde plaats.
 •  
 • De allround winnaar ofwel de Nederlandse Kampioen mag op het podium (of ernaast) een nummer (van ongeveer 3 tot maximaal 4 minuten) ten gehore brengen.