Kunstmarkt mogelijk in plaats van Vrijetijdsmarkt

Elst, 9 april 2019

Om het NK Straatmuzikanten 2019 nog gezelliger te maken en om een nog breder publiek bij het evenement te betrekken, zat het bestuur van het NK Straatmuzikanten (NKS) begin maart daaromtrent aan tafel met leden van de Vrijetijdsmarkt (VTM) Overbetuwe.

Beide partijen waren in een vergevorderd stadium van samenwerking, totdat bekend werd dat een de leden van het VTM-bestuur door persoonlijke omstandigheden moest afhaken.

Art Overbetuwe
Leden van NKS hebben daarna contact gezocht met het bestuur van Art Overbetuwe. Dat heeft een oproep aan de kunstenaars gedaan om mee te doen aan het muziekfestival van NKS door met een kraam hun werken te exposeren, in de open ruimte zelf aan de slag te gaan, zoals in Parijs op Place du Tertre. Ook kunnen de deelnemende kunstenaars een kraam gebruiken en met kinderen aan de slag gaan, want er is namelijk ook behoefte aan activiteiten voor jeugd.

Mochten de kunstenaars hier in groten getale aan gehoor geven, dan zorgen zowel de kunstenaars als de straatmuzikanten op die zaterdag 15 juni dat het centrum van Elst bruist van diverse kunstzinnige activiteiten en muziek.


Nadere informatie over de samenwerking met Art Overbetuwe wordt op deze site bekend gemaakt.

Ga terug