Reglement NK Straatmuzikanten

Beschrijving van een straatmuzikant

Een straatmuzikant is een muzikant die vaak optreedt in openbare ruimten, veelal buiten op straat of in overdekte winkelcentra.

In wereldsteden, zoals Parijs, Londen en New York, zijn straatmuzikanten ook in de stations van de ondergrondse al decennialang een vertrouwd beeld. Zij maken hierbij gebruik van de goede akoestiek. Voor de muzikant is het een muzikale uitlaatklep. Daarnaast is het vaak voor de muzikant een noodzakelijke inkomstenbron. Daarom speelt hij of zij veelal bekende melodieën.

Alom bekend straatbeeld is dat de muzikant een hoed, beker of koffer voor zich heeft staan waar het publiek geld in kan doen om de muzikant te belonen. Veel gebruikte instrumenten van een straatmuzikant zijn accordeon, viool en (akoestische) gitaar. Vaak zingt de muzikant erbij.

Het is leuk om te weten dat ook bekende artiesten als Rod Stewart, Damien Rice en Glen Hansard (The Frames) in hun beginperiode als straatmuzikant hebben gespeeld.

Straatmuziek is dus een interessant fenomeen, dat wereldwijd bekend is. Het is daarom mooi dat in Elst al vele jaren met groot succes  een evenement voor Straatmuzikanten wordt georganiseerd, vanaf 2013 als Nederlands Kampioenschap (NK).  Het muzikale festijn geniet inmiddels landelijke bekendheid.

 

Reglement NK Straatmuzikanten 2018

Organisatie

 1. Het NK Straatmuzikanten wordt jaarlijks georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de Stichting Muziek in Elst.
 2. De leiding van het NK berust bij het bestuur van genoemde stichting.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van genoemde stichting.
 4. De deelnemers aan het NK verklaren zich door inschrijving akkoord met het reglement van het NK Straatmuzikanten 2018, de beslissingen van de jury en de aanwijzingen van de organisatie.
 5. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan het NK. Deelnemers zijn de muzikanten en hun medewerkers en zij nemen voor eigen risico deel aan het festival.
 6. Alle deelnemers krijgen een kleine tegemoetkoming in de onkosten. Het bedrag wordt door het bestuur van genoemde stichting vooraf bepaald.

Deelname aan het NK Straatmuzikanten

 1. Aanmelding: uitsluitend via de website NK Straatmuzikanten http://www.nkstraatmuzikanten.nl/inschrijven/.
 2. Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar (2017), is de NK commissie nog in beraad of er dit jaar wel/niet versterkt gespeeld mag worden.
 3. Om mee te kunnen doen aan het NK Straatmuzikanten moet minstens één deelnemer de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 4. Het bestuur kan besluiten om muzikanten die de Nederlandse nationaliteit niet hebben toch te laten spelen op deze dag. Zij worden echter niet door de jury beoordeeld.
 5. Als er meer aanmeldingen zijn dan te plaatsen deelnemers zal er een selectieprocedure worden gestart. De wijze waarop die eventuele selectie plaatsvindt, wordt door de organisatie nader bepaald.

Jurering

 1. Een jury zal de kandidaten beoordelen.
 2. Deelnemers worden op verschillende plaatsen door de jury beoordeeld.
 3. Bij overschrijding van de toegestane speelduur grijpt de jury in.
 4. Als deelnemers afwijken van de door de organisatie aangewezen plaats, dan worden zij niet beoordeeld door de jury.
 5. Bij de beoordeling wordt door de jury onder meer gelet op de onderstaande punten:
 • kwaliteit van muziek en zang. Dat is het belangrijkste criterium. ;
 • afwisseling van nummers, keuze van nummers;
 • presentatie ofwel uitstraling van muzikant(en);
 • interactie met het publiek.
 1. De uitspraak van de jury is bindend en er kan niet met derden over worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Data

 1. Het evenement bestaat uit het NK Straatmuzikanten op zaterdag 16 juni 2018 en de eventuele voorselectie.
 2. De uiterste aanmelddatum voor de muzikanten is 28 mei 2018.

Prijsuitreiking

 1. De uitreiking van de prijzen vindt plaats aan het einde van het NK.
 2. Er zijn verschillende geldprijzen te winnen in de categorieën, zoals vermeld bij artikel 22.
 3. De Nederlandse Kampioen wordt gekozen uit onderstaande categorieën en ontvangt de Elstar (appel):
 • solisten: eerste, tweede en derde plaats;
 • duo’s: eerste, tweede en derde plaats;
 • groep: eerste, tweede en derde plaats.