Overzicht gang van zaken ‘Sfeerproeven’

Doelstelling: het prikkelen van de zintuigen van het publiek.

Het sfeerproeven is een onderdeel van het Nederlands Kampioenschap (NK) Straatmuzikanten. Om dit kampioenschap iets extra’s te geven, heeft de organisatie een thema bedacht wat hier goed bij past. Het doel daarvan is om mensen met de aangeboden producten  kennis te laten maken en hun zintuigen te prikkelen. Behalve bij de muziek kunnen zij dus ook in deze vorm sfeerproeven.

Wij dagen de standhouders uit om hier op een creatieve manier aan mee te werken en denken bijvoorbeeld aan iets wat zelfgebakken, gemaakt of gekookt is. Ook ideeën die te maken hebben met proeven, ruiken, zien, voelen, horen, of beleven zijn van harte welkom. Dit kan bijvoorbeeld iets multicultureels, vegetarisch of biologisch zijn, maar ook iets op het gebied van de kunst. De bedoeling is om te proberen met een origineel idee op het muziekfestijn te staan! Natuurlijk mogen de kinderen bij het aanbod niet vergeten worden.

De ideeën worden besproken in het bestuur. Dit om te voorkomen dat er verschillende kramen staan met hetzelfde thema en er waren verkocht worden die buiten de doelstelling van het bestuur vallen.

Wat aan het publiek wordt aangeboden, mag voor een redelijke prijs worden verkocht in de stand. Wij denken dan bijvoorbeeld aan kaasjes, jam, taart, eetbare bloemen, of een proeverij. 

Deelnemers kunnen met een flyer zelf aan het publiek laten weten waar het aangebodene te koop is.

Deelnemers die geen vaste plaats hebben, kunnen hun delicatessen als een soort “walking dinner” lopend of met een fietskar uitdelen in het centrum. Natuurlijk mogen ook deelnemers die geen vaste plaats hebben de producten die zij laten proeven, voelen of ruiken, verkopen. Hoe dan ook, het gaat erom het publiek aan te spreken en  iets te laten proeven, voelen of ruiken in de ruimste zin van het woord.

Omdat het de dag voor Vaderdag is, kunnen ook producten die in het teken van Vaderdag staan, worden aangeboden/verkocht. In overleg met het bestuur is veel mogelijk.

Hoe meer ondernemers en verscheidenheid in het aanbod, hoe beter het is voor de bezoeker.

Het is absoluut niet de bedoeling dat het “Sfeerproeven” het karakter krijgt van een warenmarkt of een vrijmarkt, of dat men leden werft om lid te worden van een organisatie.

Het bestuur zou het erg waarderen, als deelnemers hun kraam versieren onder meer met de kleur geel. Dat is de kleur van het logo van het NK Straatmuzikanten en daarmee wordt de kraam ook goed herkenbaar voor het publiek.

Degenen die een stand willen huren, kunnen zich opgeven bij Tonny Dulos, tel. 06-53868766, of per mail tonny@muziekinelst.nl.

De kosten voor het huren van een stand zijn € 20,00 voor CME-leden en € 30,00 voor niet leden, btw is niet van toepassing. Verdere informatie is verkrijgbaar via Tonny Dulos.

De organisatie zet de kraam op. Deelnemers mogen die naar eigen inzicht versieren.

Er kunnen maximaal 50 kramen worden geplaatst. Het is niet de bedoeling om met een eigen kraam deel te nemen. Gegadigden die dit toch willen, moeten de vraag om dat te mogen doen, voorleggen aan Tonny Dulos.

Na het aanmelden krijgen gegadigden voor deelname van Tonny Dulos te horen of hun idee past binnen de doelstelling van het bestuur.

Deelnemers wordt verzocht om hun afval te verzamelen en zelf mee te nemen in een afvalzak of emmer. De organisatie ziet graag dat de toegewezen plaats schoon wordt achtergelaten.

Het bestuur heeft het recht om een standhouder uit te sluiten of weg te sturen, als hij of zij waren verkoopt die niet binnen de doelstelling van de stichting vallen.